Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Avholdes i Trondheim Spektrum


Tirsdag 26. september kl.10.00 – 16.00
Onsdag 27. september kl.09.00 – 14.00Temaseminar tirsdag 26. september kl. 14.00-15.30

«Hvordan kan vi bruke hjelpemidler og velferdsteknologi for å få en mer bærekraftig helsetjeneste?»

Innledere: Solrunn Hårstad fra KS sitt nasjonale nettverk for innføring av velferdsteknologi og Janne Marita Alvestad Liaaen fra Ergoterapiforbundet.

Seminaret er gratis. Ingen påmelding.

Gratis parkering  -   Gratis inngang